Ulasan Rencana: Membayar untuk prestasi untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan kesihatan di negara berpendapatan rendah dan sederhana

Satu kajian yang diterbitkan baru-baru ini daripada Kumpulan Amalan Berkesan Cochrane dan Pertubuhan Penjagaan (EPOC) melihat kesan 'membayar untuk prestasi' terhadap penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan di negara-negara berpendapatan rendah dan sederhana.

Karin Diaconu, penulis pertama ulasan ini, menyatakan, "Terdapat minat yang semakin meningkat dalam membayar untuk prestasi sebagai pendekatan untuk menyelaraskan pekerjaan penyedia kesihatan dan organisasi penjagaan kesihatan dengan tujuan kesihatan awam. Jumlah skim yang melaksanakan membayar untuk prestasi telah meningkat dalam dekad yang lalu dan juga jumlah kajian mengenai keberkesanan pendekatan ini di negara berpendapatan rendah dan sederhana.

Ulasan ini menyatukan semua bukti ini dan bertanya seberapa berjayakah skema dalam meningkatkan penjagaan kesihatan dan kesihatan. Ulasan menunjukkan bahawa membayar untuk prestasi mungkin mempunyai beberapa kesan positif: ia dapat menyebabkan peningkatan penggunaan beberapa perkhidmatan kesihatan, kualiti penjagaan yang lebih baik, dan meningkatkan ketersediaan sumber serta meningkatkan autonomi organisasi kesihatan yang terlibat. " Karin Diaconu, pengarang pertama

Mesej utama

Kajian yang dimasukkan dalam ulasan ini melihat kepada pendekatan membayar untuk prestasi yang pelbagai bentuk, keadaan dan pelaksanaannya. Ulasan menunjukkan bahawa membayar untuk prestasi mungkin mempunyai kesan positif dan negatif terhadap perkhidmatan kesihatan yang disasarkan. Ia juga boleh memberi kesan positif pada perkhidmatan kesihatan lain yang tidak disasarkan secara langsung dan tidak mempunyai kesan negatif yang tidak diingini terhadap perkhidmatan ini. Namun, sebahagian besar bukti adalah berkepastian rendah dan kami memerlukan lebih banyak kajian, yang dijalankan dengan baik tentang topik ini. 

Apa itu 'bayar untuk prestasi'?

Dalam pendekatan 'bayar untuk prestasi', individu diberi wang atau ganjaran lain jika mereka menjalankan tugas tertentu atau memenuhi sasaran tertentu. Bayar untuk prestasi biasanya ditujukan kepada pekerja kesihatan atau kemudahan penjagaan kesihatan. Pekerja kesihatan atau kemudahan kesihatan diberi ganjaran jika mereka menawarkan perkhidmatan tertentu atau memberikan rawatan yang berkualiti tertentu, atau jika pesakit mereka menggunakan perkhidmatan tertentu dan memperoleh kesihatan yang lebih baik sebagai hasilnya.

Bayar untuk prestasi boleh digunakan untuk mensasarkan masalah kesihatan dan perkhidmatan tertentu yang perlu dipertingkatkan. Tetapi bayar untuk prestasi juga boleh mempengaruhi perkhidmatan lain yang tidak disasarkan secara khusus. Sebagai contoh, ia dapat mendorong pekerja kesihatan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan lain yang mereka berikan. Tetapi ia juga boleh mendorong mereka menghindari perkhidmatan yang tidak menghasilkan pembayaran tambahan. Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis ulasan menilai kesan membayar untuk prestasi bagi perkhidmatan yang disasarkan dan tidak disasarkan. Ini termasuk mencari kesan yang tidak diingini. 

"Ulasan menunjukkan bahawa membayar untuk prestasi mungkin mempunyai beberapa kesan positif : ia dapat menyebabkan peningkatan penggunaan perkhidmatan kesihatan, kualiti rawatan yang lebih baik dan meningkatkan ketersediaan sumber serta meningkatkan autonomi organisasi penjagaan kesihatan yang terlibat." Karin Diaconu, pengarang pertama

Apakah keputusan utama kajian ini?

Ulasan memasukkan 59 kajian yang berkaitan. Sebilangan besar berasal dari Afrika sub-Sahara dan Asia. Sebilangan besar skema bayar untuk prestasi dalam kajian-dibiayai oleh Kementerian Kesihatan nasional, juga dengan sokongan Bank Dunia. 

Empat puluh sembilan kajian membandingkan kemudahan kesihatan yang menggunakan bayar untuk prestasi dengan kemudahan kesihatan yang menjalankan perniagaan seperti biasa. Tujuh belas kajian membandingkan kemudahan kesihatan yang menggunakan bayar untuk prestasi dengan kemudahan yang menggunakan pendekatan lain. Dalam kebanyakan kajian ini, pendekatan ini melibatkan pemberian dana yang serupa tetapi tanpa menekankan elemen pembayaran untuk prestasi.

Kesan membayar untuk prestasi berbanding perniagaan seperti biasa  

Untuk perkhidmatan kesihatan yang disasarkan secara khusus, bayar untuk prestasi: 

  •          boleh meningkatkan beberapa hasil kesihatan, boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan dan mungkin meningkatkan ketersediaan pekerja kesihatan, ubat-ubatan dan infrastruktur dan peralatan yang berfungsi dengan baik; tetapi
  •          boleh memberi kesan positif dan negatif terhadap penyampaian dan penggunaan perkhidmatan kesihatan 

Untuk perkhidmatan kesihatan yang tidak disasarkan, bayar untuk prestasi: 

  •          mungkin meningkatkan beberapa hasil kesihatan; 
  •          boleh meningkatkan penyampaian, penggunaan dan kualiti beberapa perkhidmatan kesihatan tetapi mungkin sedikit atau tidak memberi perbezaan terhadap yang lain; dan
  •          boleh mempunyai sedikit atau tiada kesan yang tidak diingini 

Kami tidak tahu apakah kesan bayar untuk prestasi terhadap ketersediaan ubat-ubatan dan sumber-sumber lain kerana bukti adalah berkepastian sangat rendah

Kesan membayar untuk prestasi berbanding dengan pendekatan lain

Untuk hasil dan perkhidmatan kesihatan yang disasarkan secara khusus, bayar untuk prestasi: 

  •          boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan;
  •          boleh membuat sedikit atau tiada perbezaan terhadap hasil kesihatan; dan 
  •          boleh mempunyai kesan positif dan negatif terhadap penyampaian dan penggunaan perkhidmatan kesihatan dan ketersediaan peralatan dan ubat-ubatan.

Untuk hasil dan perkhidmatan kesihatan yang tidak disasarkan, bayar untuk prestasi: 

  •          boleh membuat sedikit atau tidak ada perbezaan terhadap hasil kesihatan dan penyampaian dan penggunaan perkhidmatan kesihatan.

Kami tidak tahu apakah kesan bayar untuk prestasi terhadap kualiti perkhidmatan, ketersediaan sumber, dan kesan yang tidak diingini kerana bukti tidak ada atau berkepastian sangat rendah.

Sejauh manakah ulasan ini mutakhir?

“Penulis ulasan memasukkan kajian yang telah diterbitkan sehingga April 2018.

Rabu, 5 Mei, 2021

Diterjemahkan oleh Muhammad Amirul Iman bin Ahmad Rizal (PPM). Disunting oleh Shazlin Shaharudin (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochrane@rcsiucd.edu.my