Ulasan Rencana : Intervensi pemakanan untuk mencegah terbantut pada kanak-kanak yang tinggal di kawasan kemiskinan di Bandar

UN-Habitat menganggarkan terdapat sekurang-kurangnya satu bilion orang yang tinggal di kawasan sesak di bandar, iaitu tempat-tempat di kota-kota tanpa akses penjagaan kesihatan, air bersih, dan  sanitasi yang cukup. Salah satu akibat diet yang tidak cukup ialah pembantutan pertumbuhan, iaitu susuk tubuh sangat kecil bagi umur. Pembantutan dikaitkan dengan kerentanan terhadap jangkitan, masalah kogniti kemahiran berfikir dan memori) dan tingkah laku, dan prestasi kerja dan pendapatan yang kurang bagi orang dewasa. Intervensi pemakanan untuk memperbaiki pertumbuhan bayi dan kanak-kanak masih belum dinilai secara komprehensif atau sistematik di kawasan-kawasan sesak di bandar.

Ulasan Cochrane ini memasukkan 15 kajian melibatkan 9261 kanak-kanak berumur kurang dari lima tahun dan 3664 wanita hamil. Kira-kira 73% kanak-kanak berumur kurang daripada satu tahun.

Intervensi yang dikaji meliputi dan termasuk pendidikan maternal; penambahan nutrien ibu, bayi, dan kanak-kanak; memperbaiki sistem pemakanan; atau gabungannya tetapi bukan modifikasi diet.

Kebolehpercayaan kajian-kajian adalah sangat rendah hingga sederhana kerana kajian-kajian tidak direka bentuk untuk menangani masalah penyelidikan yang dikaitkan dengan masyarakat di kawasan sesak di bandar, seperti mobiliti tinggi dan kehilangan peserta yang tinggi pada susulan. Ini bermakna keberkesanan intervensi tidak boleh dinilai dengan betul pada tarikh-tarikh kemudian.

Para penulis menyimpulkan intervensi-intervensi pemakanan yang diulas berpotensi untuk mengurangkan pembantutan, berdasarkan bukti dari luar konteks kesesakan; walau bagaimanapun, tiada bukti kesan intervensi yang dimasukkan dalam ulasan ini kerana bukti dianggap berkepastian sangat rendah hingga sederhana.

Lebih banyak bukti diperlukan bagi kesan intervensi pelbagai sektor, menangani punca-punca malnutrisi di peringkat individu, isi rumah dan komuniti, serta kesan amalan dan dasar 'up-stream' kerajaan, organisasi bukan kerajaan, dan sektor perniagaan tentang hasil berkaitan pemakanan seperti pembantutan.

Diterjemah oleh Wong Chun Hoong (Hospital Serdang). Disunting oleh Noorliza Mastura Ismail (Kolej Perubatan Melaka-Manipal)). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi wong.chunhoong@hotmail.com