Amalan Berkesan dan Organisasi Kumpulan Penjagaan


Ringkasan Cochrane Bahasa Malaysia - Facebook link


Apakah faktor yang empengaruhi pelaksanaan strategi penggantian doktor-jururawat dalam penjagaan primer?
Apakah tujuan ulasan ini? Dalam Ulasan Cochrane berkenaan kajian kualitatif ini ('sintesis bukti kualitatif'), pengulas telah meneroka pandangan dan pengalaman individu berkenaan pemindahan tugas daripada doktor kepada jururawat dalam penjagaan kesihatan primer. Pengulas mengumpul kajian yang berkaitan dengan topik ini dan memasukkan 66 kajian (69 penerbitan).
Sintesis ini berhubungan dengan satu Ulasan Cochrane lain yang menilai keberkesanan pemindahan tugas daripada doktor kepada jururawat dalam penjagaan primer.