Tembakau. dadah & alkohol


Adakah lebih banyak sokongan meningkatkan kejayaan di kalangan orang-orang yang menggunakan ubat-ubatan untuk berhenti merokok?
Latar belakang Ubat-ubatan (termasuk segala jenis terapi penggantian nikotin, bupropion dan varenicline) telah ditunjukkan untuk membantu orang berhenti merokok, dan orang-orang yang mahu dibantu untuk berhenti akan sering ditawarkan ubat-ubatan (farmakoterapi). Sokongan tingkah laku juga membantu orang ramai untuk berhenti. Sokongan tingkah laku mungkin termasuk nasihat ringkas atau kaunseling yang lebih intensif, dan boleh diberi secara bersemuka secara satu sama satu atau dalam kumpulan, atau melalui telefon, termasuk 'talian berhenti'. 

Latar belakang Sesetengah orang mula merokok semula tidak lama selepas berhenti dan ini dikatakan 'pengulangan'. Rawatan yang digunakan untuk membantu orang mengelakkan pengulangan biasanya memberi tumpuan kepada mengajar kemahiran dalam menghadapi godaan untuk merokok, tetapi juga boleh memanjang tempoh rawatan yang membantu mereka berhenti atau memberikan rawatan tambahan, seperti panggilan susulan, risalah, atau ubatberhenti merokok.