Kumpulan kerja

Apakah tujuan ulasan ini? Untuk mengetahui kemungkinan pengaruh cuti sakit dengan mengubah jangka masa yang dibenarkan untuk bercuti tanpa sijil doktor. Kami mendapati lima kajian. Mesej-mesej utama Kami tidak pasti sama ada mengubah tempoh masa pekerja yang dibenarkan untuk bercuti kerana sakit tanpa sijil doktor mempunyai kesan ke atas tidak hadir bekerja, kerana kajian-kajian yang dimasukkan melaporkan hasil yang sangat berbeza, dan kepastian bukti adalah rendah hingga sangat rendah.