Kesihatan Mental


Terapi musik untuk skizofrenia dan kecelaruan bak-skizofrenia
Soalan ulasan Apakah kesan terapi muzik atau penambahan terapi muzik kepada rawatan bagi penghidap skizofrenia dan kecelaruan bak-skizofrenia?Latar belakang Ciri-ciri kecelaruan skizofrenia dan kecelaruan bak-skizofrenia ialah kecelaruan pemikiran, perasaan, kepercayaan dan pancaindera. Penghidap skizofrenia biasanya mengalami dua simtom: simtom akut seperti mendengar suara dan melihat sesuatu yang sebenarnya tiada (halusinasi) dan kepercayaan yang tidak masuk akal (delusi), dan simtom kronik seperti berasa muram/murung,