Kumpulan Bone, Joint and Muscle Trauma


Ringkasan Cochrane Bahasa Malaysia - Facebook link


Latar belakang Sekurang-kurangnya satu pertiga daripada orang berusia lebih 65 tahun yang tinggal di dalam komuniti jatuh setiap tahun. Senaman yang mensasarkan keseimbangan, gaya jalan dan kekuatan otot didapati dapat mencegah kejatuhan dalam kalangan mereka. Matlamat ulasan Untuk menilai kesan (manfaat dan mudarat) intervensi senaman untuk mencegah jatuh dalam kalangan orang tua yang tinggal di dalam komuniti. Tarikh carian